Czy wiesz, że usługa finansowania faktur pozwala Ci spieniężyć
fakturę sprzedaży zanim Twój kontrahent ją opłaci?

Dzięki temu nie zamrażasz pieniędzy w fakturach
i możesz je ponownie zainwestować w rozwój swojej firmy.

Możesz rozliczyć nawet pojedyncze faktury. 
Brak stałych opłat, płacisz tylko kiedy korzystasz. 

 

 

korzysci